แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลขทะเบียนสมาชิกใหม่ จาก7หลัก เป็น5หลัก ดังนี้
กลุ่มราชการ/ลจ.ประจำ รหัส 00XXXXX -> XXXXX
กลุ่มพนักงานฯ รหัส 700XXXX -> 2XXXX
กลุ่มสมทบ รหัส 900XXXX -> 3XXXX
พบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง 044341442 ต่อ 115 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.. <<
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ